Nozokomiāla urīnceļu infekcija

Biežākie izraisītāji

Pseudomonas, Serratia, Klebsiella, Acinetobacter

NB! Nepieciešams uzsējums (ja kateterizēts, tad caur jaunu u/p katetru)

Empīriska terapija

Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 X 4 IV

Alternatīva

Meropenēms 1,0 X 3 IV vai Fosfomicīns 3,0 PO ik 2-3 dienas

Piezīmes