Neskaidras etioloģijas sepse

Biežākie izraisītāji

NB! Nepieciešams asins uzsējums

Empīriska terapija

Ceftriaksons 2,0 X 1 IV + Gentamicīns 5-7 mg/kg X1 (NB! Gentamicīnu neiesaka lietot ilgāk kā 7 dienas – ototoksicitātes, nefrotoksicitātes riski!)

Ja pacients imūnsupresēts, neitropēnisks – konsultēties ar infektologu!

Alternatīva

Amoksicilīns/ Klavulanāts  1,2 X 3 IV + Gentamicīns 5-7 mg/kg X1 IV (NB! Gentamicīnu neiesaka lietot ilgāk kā 7 dienas – ototoksicitātes, nefrotoksicitātes riski!)

Piezīmes