Febrila neitropēnija

Biežākie izraisītāji

Staphylococcus spp. (arī MRSA), Streptococcus spp., Enterococcus spp. (arī VRE),, Corynebacterium Bacillus spp., Propionibacterium spp., multirezistentas baktērijas, E.coli, , Klebsiella spp., Enterobacter spp.  Pseudomonas spp., Citrobacter spp.      Acinetobacter spp., mikobaktērijas, sēnītes, vīrusi

Vēlams pacientu novērtēt pēc MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) kritērijiem – ja ≥21 punkts – zems komplikāciju risks)

Empīriska terapija

Piperacilīns / Tazobaktāms 4,5 x 4 IV + Flukonazols 0,8 x 1 pirmā deva, turpmāk 0,4 x 1

Alternatīva

Vankomicīns 15mg/kg X2 IV + Meropenēms 1,0 X3 IV + Flukonazols 0,8 x 1 pirmā deva, turpmāk 0,4 x 1

Piezīmes