Sadzīvē iegūts strutains meningīts

Biežākie izraisītāji

Meningokoks, pneimokoks, H. influenzae, L.monocytogenes

NB! Likvora mikroskopija + uzsējums!

Empīriska terapija

Ceftriaksons 2,0 X 2  IV

Ja vecums > 50 gadi, grūtniece vai imūnsupresija:

Ceftriaksons 2,0 X 2 IV+ Ampicilīns 2,0 X 4 IV

Alternatīva

Benzilpenicilīns G 4 mlj X 6 IV

vai Hloramfenikols 1,0 X 4 IV

Piezīmes