Sadzīvē iegūts smadzeņu abscess

Biežākie izraisītāji

Anaerobi, streptokoki, stafilokoki, Gr- baktērijas

NB! Nepieciešama likvora mikroskopija + uzsējums!

Empīriska terapija

Ceftriaksons 2,0 X 2 + Metronidazols 0,5 X 3 IV 4-6 nedēļas

Alternatīva

Klindamicīns 0,9 X 3 IV+ Trimetoprims/ Sulfametoksazols 0,96 X 2 IV

vai Hloramfenikols 1,0 X4 IV

Piezīmes