Nozokomiāls strutains meningīts

Biežākie izraisītāji

S. aureus, A.baumanii, P.aeruginosa

NB! Nepieciešami mikrobioloģiskie uzsējumi!

Empīriska terapija

Vankomicīns 15mg/kg X 2 IV +Meropenēms 2,0 X 3 IV

Alternatīva

Vankomicīns 15mg/kg X 2 IV + Kolistīns 1.deva 9mlj. IV, tad 3mlj. X3 IV (ja aizdomas par A.baumanii infekciju).

Iespējama papildus intraventrikulāra/ intratekāla ievade.

Piezīmes