Ķirurģiskas manipulācijas laikā iegūts smadzeņu abscess vai šunta infekcija

Biežākie izraisītāji

S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii

NB! Nepieciešami mikrobioloģiskie izmeklējumi!

Empīriska terapija

Vankomicīns 15mg/kgX 2 IV +Meropenēms 1,0 X 3 IV

Alternatīva

Vankomicīns 15mg/kg X2 IV + Ceftazidīms 2,0 X 3 IV

vai Hloramfenikols 1,0 X 4 IV

Piezīmes