Infekcija pēc krūts rekonstrukcijas ar implantu

Biežākie izraisītāji

S.aureus (arī MRSA), S.epidermidis, Serratia, Pseudomona, Enterococcus

NB! Nepieciešams uzsējums!

Empīriska terapija

Vankomicīns 15 mg/kg x 2 IV

Alternatīva

Trimetoprims/Sulfametoksazols 0,96 x 2 PO

Piezīmes