Mikrobioloģiskie uzsējumi

Vienmēr pirms antibakteriālās terapijas uzsākšanas veic atbilstošus mikrobioloģiskos uzsējumus!

Mikrobioloģisko izmeklējumu veikšana un materiālu uzglabāšana
Mikrobioloģisko izmeklējumu veikšana un materiālu uzglabāšana

 

Materiālu mikrobioloģisko uzsējumu veiksanai vēlams uzreiz nogādāt laboratorijā, bet ja tas nav iespējams, tad: