Osteomielīts, epidurāls abscess

Biežākie izraisītāji

S. aureus, citi stafilokoki, P. aeruginosa

NB! Nepieciešams asins uzsējums

Empīriska terapija

Oksacilīns 2,0 x 6 IV + Gentamicīns 5 - 7 mg/kg X 1 IV

NB! Gentamicīnu neiesaka lietot ilgāk kā 7 dienas – ototoksicitātes, nefrotoksicitātes riski!

Alternatīva

Ceftriaksons 2,0 X 1 IV

VAI Klindamicīns 0,9 X 3 IV + Gentamicīns 5 - 7 mg/kg X 1 IV

NB! Gentamicīnu neiesaka lietot ilgāk kā 7 dienas – ototoksicitātes, nefrotoksicitātes riski!

VAI Vankomicīns 15mg/kg X 2 (tikai meticilīna rezistences gadījumā)

Piezīmes