Vārstuļu protēžu vai citu sirds ierīcu endokardīts

Biežākie izraisītāji

S. epidermidis un citi koagulāzes negatīvie stafilokoki

S. aureus, enterokoks, Gr neg nūjiņas

NB! Nepieciešams asins uzsējums

Empīriska terapija

Vankomicīns 15mg/kg X 2 IV

Pāriet uz PO terapiju, saskaņojot ar infektologu

Alternatīva

Linezolīds 0,6 X 2 IV

Piezīmes