Septisks endokardīts

Biežākie izraisītāji

Viridans streptokoki, enterokoki, S. aureus

NB! Nepieciešams asins uzsējums

Empīriska terapija

Oksacilīns 2,0 X 6 IV+ Gentamicīns 0,08 X 3 IV

NB! Gentamicīnu neiesaka lietot ilgāk kā 7 dienas – ototoksicitātes, nefrotoksicitātes riski!

vai Ceftriaksons 2,0 X 1+/- Ampicilīns 2,0 X 4 IV

NB! Ja hroniska urīnceļu infekcija un varbūtība, ka izraisītājs ir enterokoks.

Alternatīva

Ampicilīns 2,0 X4 IV+ Gentamicīns 0,08 X 3 IV

NB! Gentamicīnu neiesaka lietot ilgāk kā 7 dienas – ototoksicitātes, nefrotoksicitātes riski!

Piezīmes