Pneimonija pacientiem bez blakusslimībām un vecums < 65 (CRB65 = 0-1)

Biežākie izraisītāji

S.pneumoniae, C.pneumoniae, M.pneumoniae

Empīriska terapija

Benzilpenicilīns G 3-5mlj X 4 IV (NB! augstu devu gadījumā hipernatriēmijas un hipokalēmijas risks)
+/- Klaritromicīns 0,5 X 2 PO

Alternatīva

Benzilpenicilīns G 3-5mlj X 4 IV (NB! augstu devu gadījumā hipernatriēmijas un hipokalēmijas risks)
+/- Klaritromicīns 0,5 X 2 PO

Piezīmes