Nozokomiāla pneimonija pēc ķirurģiskas operācijas

Biežākie izraisītāji

S. aureus, Gram-  nūjiņas (t.sk. pseidomonas), anaerobi

Empīriska terapija

Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 X 4 IV

Alternatīva

Imipenēms/Cilastatīns 0,5/0,5 X 4 IV vai
Meropenēms 1,0 X 3

Piezīmes