Mediastinīts

Biežākie izraisītāji

S.aureus, A grupas streptokoki, Gram neg nūjas, anaerobā flora

Empīriska terapija

Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 X 4 IV

vai Meropenēms 1,0 x 3 IV +/-Vankomicīns 15mg/kg X 2 IV (kardioķirurģiskiem pacientiem)

Alternatīva

Imipenēms/Cilastatīns 0,5/0,5 X 4  IV vai Meropenēms 1,0 X 3 IV

Piezīmes