Ļoti smaga sadzīvē iegūta pneimonija/ Pacients ITN (CRB65 = 3-4)

Biežākie izraisītāji

Pneimokoki, S. aureus, Legionella, Klebsiella, M.pneumoniae, C.pneumoniae
NB! Obligāti veikt Legionella pneumophyla urīna antigēna testu un asins uzsējumu

Empīriska terapija

Ceftriaksons 2,0 X 1 IV +  Levofloksacīns 0,75 x 1 PO/IV vai Ciprofloksacīns 0,4 X 2  IV (līdz leģionellu antigēna atbildes saņemšanai)

Alternatīva

Piperacilīns/Tazobaktāms 4,5 X 4 IV +  klaritromicīns 0,5 X 2 PO

Piezīmes