Empiēma

Biežākie izraisītāji

Pneimokoki, S. aureus, A grupas streptokoki, Gram- nūjas

Empīriska terapija

Akūta empiēma: Piperacilīns/ Tazobaktāms 4.5 X 4 IV
Hroniska empiēma: terapija atbilstoši uzsējuma rezultātiem!

Alternatīva

Klindamicīns 0,6 – 0,9 X3 IV + Ciprofloksacīns 0,4 X 2 IV

Piezīmes