Bronhektāzes un to bakteriālas komplikācijas

Biežākie izraisītāji

Enterobacter, pseidomonas, S. aureus, anaerobi
NB! Nepieciešams uzsējums

Empīriska terapija

Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 X 4 IV

Alternatīva

Ceftazidīms 1,0 - 2,0 X 3 IV

Piezīmes