Ar plaušu ventilāciju saistīta pneimonija pacientiem, kuri tiek ilgstoši (> 96 h) ventilēti

Biežākie izraisītāji

P. aeuruginosa, A. baumannii, Klebsiella, S. aureus (MSSA un MRSA)
NB! Nepieciešams uzsējums!
A/b izvēle atkarīga no nodaļas mikrobioloģijas uzsējumu datiem.

Empīriska terapija

Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 X 4  IV
vai Imipenēms/Cilastatīns
0,5/0,5 X 4 IV
vai Meropenēms 1,0 X 3
+/- Kolistīns pirmā deva 9 mlj, tad 3 mlj X 3 IV vai
Vankomicīns 15mg/kg X 2 IV (atkarībā no epidemioloģiskās situācijas - A.baumannii, MRSA izplatība)

Alternatīva

Karbapenēmrezistentas A.baumannii infekcijas gadījumā:
Kolistīns pirmā deva 9mlj, tad 3  mlj X 3 IV

Piezīmes