Abscedējoša pneimonija

Biežākie izraisītāji

S. aureus, pneimokoki, Gram- nūjiņas, anaerobi
NB! Nepieciešams uzsējums

Empīriska terapija

Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 X 4 IV

Alternatīva

Klindamicīns 0,6 X 3 IV

Piezīmes