Endometrīts

Biežākie izraisītāji

S.aureus, MRSA, Streptococcus, Enterococcus, G.vaginalis, Bacteroides, N. gonorrhoea, Chlamydophila

Visbiežāk polimikroba flora

Empīriska terapija

Klindamicīns 0,9 mg x 3 IV + gentamicīns 5mg/kg IV x 1

NB! Gentamicīnu neiesaka lietot ilgāk kā 7 dienas – ototoksicitātes, nefrotoksicitātes riski!

Alternatīva

Piperacilīns / Tazobaktāms 4,5g x 4 IV +/- Gentamicīns 5mg/kg x 1 IV

Piezīmes