Kakla flegmona, nopietna dentāla infekcija

Biežākie izraisītāji

Streptokoki anaeroba flora
NB! Nepieciešams uzsējums

Empīriska terapija

Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 X 4 IV

Alternatīva

Klindamicīns 0,9  X 3 + Gentamicīns 5mg/kg X 1

NB! Gentamicīnu nelietot ilgāk kā 7 dienas – ototoksicitātes, nefrotoksicitātes riski!