Atbildīga antimikrobo līdzekļu lietošana

 1. Antibakteriālo līdzekļu lietošana 
  1. Antibakteriālie līdzekļi jālieto klīniski nozīmīgas bakteriālas infekcijas gadījumā. Par bakteriālu infekciju var liecināt:
   1. Lokālas infekcijas pazīmes - strutaini izdalījumi, dizūriskas parādības u.c.
   2. Sistēmiskas infekcijas izpausmes – drudzis, drebuļi, tahikardija, tahipnoe, hipotensija u.c.
   3. Laboratorisko rādītāju izmaiņas – leikocitoze ar novirzi pa kreisi, ievērojami paaugstināts (>100mg/l) C reaktīvā olbaltuma vai prokalcitonīna līmenis u.c.
     
 2. Antibakteriālo līdzekļu racionāla izvēle
  1. Racionāli izvēloties antibakteriālos līdzekļus, svarīgi ņemt vērā sekojošos faktorus:
   • Efektivitāti
   • Toksicitāti
   • Rezistences selekcijas spiediena veidošanos
   • Clostridium difficile izraisītas caurejas riska samazināšanu
   • Iespējamo pāreju no intravenozas uz iekšķīgu medikamenta ievadi
   • Izmaksu optimizāciju
   • Savlaicīgu terapijas pārtraukšanu
     
 3. Antibakteriālo līdzekļu nozīmēšana
  1. Nozīmējot antibakteriālos līdzekļus ir jāņem vērā sekojoši raksturlielumi (Pasaules Veselības Organizācijas rekomendācijas):
   1. Jāizvērtē pacienta stāvokļa smagums
   2. Jāizvērtē iespējamais infekcijas avots (piemēram, intrauterīna spirāle, centrālais venozais katetrs, urīnpūšļa katetrs utt.)
   3. Jāizvērtē rezistences risks
   4. Jāizvērtē ar pacientu saistītie riska faktori – blakusslimības, medikamenti u.c.
   5. Jāpārliecinās, vai nav pieejami mikrobioloģisko izmeklējumu rezultāti
  2. Svarīgi vadīties pēc “Start smart, then focus” principa – uzsākot antibakteriālo līdzekli tikai, ja tas nepieciešams un pārskatot spektru un nepieciešamību pēc 48 h (skat. 1. att.)

   1. attēls. Antimikrobās terapijas nozīmēšanas algoritms.

    Antimikrobās terapijas nozīmēšanas algoritms.

    
 4. Antimikrobo līdzekļu izvēle:
  1. .Lai izvēlētos antimikrobo līdzekli konkrētas patoloģijas ārstēšanai, informāciju var meklēt antimikrobo līdzekļu empīriskās terapijas nozīmēšanas tabulā, kurā  norādīti empīriskie izvēles antimikrobie līdzekļi un to devas konkrētu patoloģiju gadījumā.
    
  2. Antimikrobo līdzekļu devas jāizvēlas atkarībā no slimības smaguma, pacienta svara, pacienta vecuma, kā arī aknu un nieru funkcijas rādītājiem. NB! Vienmēr pirms antimikrobā līdzekļa uzsākšanas pārliecinies par devas pielāgošanas nepieciešamību!