Roze

Biežākie izraisītāji

A grupas streptokoks

Empīriska terapija

Benzilpenicilīns G 4 mlj X 4 IV vai Amoksicilīns /Klavulanāts 1,2 X 3 IV

Apsvērt pāriešanu uz ārstēšanu PO, kad normalizējas temperatūra un ādas bojājums ar tendenci samazināties

Alternatīva

Klindamicīns 0,3 X 4 PO

Piezīmes