Pēcoperācijas brūce un svešķermenis (protēze)

Biežākie izraisītāji

Koagulāzes negatīvie stafilokoki, enterokoki, S.aureus

NB! Nepieciešams uzsējums

Empīriska terapija

Vankomicīns 15mg/kg X 2 IV

Alternatīva

Linezolīds 0,6 X 2 IV

Ilgstošai terapijai pāriet uz kombināciju PO, konsultējoties ar infektologu!

Piezīmes