Pēcoperācijas brūce kardioķirurģijā

Biežākie izraisītāji

Agrīna (<10 dienas): S.aureus, Gram negatīvas nūjiņas

Vēlīna (>10 dienas): koagulāzes negatīvie stafilokoki, S.aureus, Gram negatīvās nūjiņas

NB! Nepieciešams uzsējums

Empīriska terapija

Agrīna: Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 X 4 IV

Vēlīna: Vankomicīns 15mg/kg X 2 IV

NB! Nekombinēt Piperacilīnu/ Tazobaktāmu ar Vankomicīnu iespējama nieru bojājuma dēļ!

Alternatīva

Sazināties ar infektologu, a/b izvēle atkarīga no epidemioloģiskās situācijas nodaļā!

Piezīmes