Pēcoperācijas brūce (izņemot kardioķirurģijā)

Biežākie izraisītāji

S. aureus, A grupas streptokok, Enterobacter

NB! Nepieciešams uzsējums

Empīriska terapija

Amoksicilīns/ Klavulanāts 1,2 X 3 IV

Alternatīva

Cefazolīns 1,0 X3 IVPiperacilīns/Tazobaktāms 4.5 g x 4 IV

Piezīmes