Krūts abscess (ne-laktācijas)

Biežākie izraisītāji

S.aureus (arī MRSA), S.epidermidis, Enterococcus, anaerobi

Nozīmīgākais riska faktors – smēķēšana!

Empīriska terapija

Drenāža.

Amoksicilīns / Klavulanāts 1,0 x 2 PO

Alternatīva

Trimetoprims/Sulfametoksazols 0,96 x 2 PO

vai Vankomicīns 15 mg/kg x 2 (ja HA-MRSA) IV

Piezīmes