Furunkuloze

Biežākie izraisītāji

S. aureus

Empīriska terapija

NB! Ne vienmēr ir nepieciešama antibakteriāla terapija!

Trimetroprims/ Sulfametoksazols 0,96 X 2 PO

Alternatīva

Doksiciklīns 0,1 x 2 PO

Piezīmes