Folikulīts

Biežākie izraisītāji

S. aureus

Empīriska terapija

A/b terapija parasti nav nepieciešama

Piezīmes